صدور بیمه نامه حوادث عتبات عالیات عراق

فهرست قیمت ،شرایط و تعهدات بیمه نامه حوادث عتبات عالیات بیمه رازی -عراق

1

شرایط خصوصی بیمه حوادث عراق

1- پوشش بیمه شدگان از لحظ سوار شدن به وسیله نقلیه از محل حرکت در مبداء(ایران)، در طول سفر در کشور عراق(نجف،کربلا و کاظمین) و خاتمه از لحاظ پیاده شدن از وسیله نقلیه در مبداء(ایران) تعیین می گردد. 
2-خطرات ناشی از سقوط هواپیما ، مشمول تعهدات بیمه گر نخواهد بود.
3-چنانچه بیمه شده در هنگام رانندگی با وسیله نقلیه موتوری دچار حادثه ناشی از رانندگی شود در صورتی خسارت وی مشمول تعهدات بیمه گر قرار خواهد داشت که بیمه شده در تاریخ وقوع حادثه دارای گواهینامه مجاز رانندگی با همان وسیله نقلیه باشد. 
4-استفاده کننده(گان) از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده بر اثر حوادث مشمول بیمه، وراث قانونی وی و در صورت نقص عضو ویا از کارافتادگی و یا هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه، شخص بیمه شده می باشد.
5- حداقل سن بیمه شدگان یک سال و حداکثر هشتاد سال تمام می باشد.
6- خسارت های مربوط به بیمه شدگان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که حضور و یا اقامت آنان در کشور قانونی باشد. 
7- چنانچه موارد مذکور در این بیمه نامه و یا ملحقاتی که بعدا و در صورت لزوم صادر خواهد شد با نظریات بیمه گذار طبق تقاضانامه بیمه مطابقت نداشته باشد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور،تصحیح آنهارا درخواست نماید، در غیر اینصورت مراتب تائید شده تلقی خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت غرامت:

1) اصل بیمه نامه. 
2) فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی.
3)مدارک پزشکی مرتبط با درمان عضو آسیب دیده.
4) مشروح گزارش حادثه مبنی بر نحوه، علت و تاریخ وقوع آن که به تائید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

 

در صورت فوت بیمه شده ارائه مدارک ذیل الزامی می باشد:

1) تمامی صفحات شناسنامه باطل شده متوفی. 
2) خلاصه رو نوشت وفات. 
3) گواهی فوت 
4) گزارش پزشکی قانونی.
5) تائیدیه وقوع حوادث و انجام هزینه های پزشکی توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق. سایر مدارک با توجه به تشخیص و درخواست بیمه گر. 

برای ثبت بیمه نامه به صورت غیر حضوری با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:
86036400 (021)لینک مطالب مرتبط:اخذ ویزای عراقآدرس سفارت عراق در تهرانبلیط چارتر نجفرزرو هتل کربلا و نجف

طراحی توسط : MrAsp | قدرت گرفته از Dorweb

تمامی حقوق این سایت برای برزین سفر سیر محفوظ است